Οι μέλισσες ξέρουν μαθηματικά και κάνουν πράξεις
Οι μέλισσες δεν φτιάχνουν μόνο μέλι, αλλά επίσης καταλαβαίνουν τα μαθηματικά και μπορούν να κάνουν βασικές αριθμητικές πράξεις, όπως η πρόσθεση και η αφαίρεση, χρησιμοποιώντας αυτή την ικανότητα για να λύνουν πρακτικά προβλήματα
Κανόνες Άσκησης Βιολογικής Μελισσοκομίας
Η βιολογική μελισσοκομία ακολουθεί τους κανόνες της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής αλλά επιπλέον υπόκειται σε επιπρόσθετους κανόνες, υποχρεώσεις & ελέγχους τους οποίους και παραθέτουμε κατηγοριοποιημένους:
Κανόνες Ορθής Μελισσοκομικής Πρακτικής
Οι παραπάνω αρχές της ορθής μελισσοκομικής πρακτικής διαφυλάσσουν την άριστη ποιότητα του μελιού. Ο μελισσοκόμος που ασκεί με ορθολογικό τρόπο την μελισσοκομία και τηρεί τις αρχές αυτές παράγει αγνό, φυσικό, ανεπεξέργαστο ασφαλές μέλι
Γιατί Προτιμάμε Βιολογικό Μέλι
Μιλώντας γενικά για «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΌΝΤΑ» και ιδιαίτερα για «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΙ» χρειάζεται να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για το τι μας οδήγησε στην εισαγωγή αυτών των όρων στην καθημερινότητα μας προκειμένου να κατανοήσουμε για το τι ακριβώς μιλάμε και πότε να χρησιμοποιούμε τον παραπάνω όρο και το κυριότερο πότε τρώμε ένα πραγματικά Βιολογικό προιόν.
Γιατί Προτιμάμε Ελληνικό Μέλι
Η Ελλάδα είναι από άποψη μελισσοκομικού ενδιαφέροντος μια χώρα με ξεχωριστές ιδιαιτερότητες και μεγάλη μελισσοκομική παράδοση και τεχνογνωσία
Το προϊόν προστέθηκε επιτυχώς για σύγκριση!